Garanti

Kolleksjonene b!design star, maxi, maxi+ og tile gir en 5-ÅRS GARANTI FOR KOMPLETT YRKESMESSIG BRUK.
Kolleksjonen b!design clic gir en 10-ÅRS GARANTI FOR BEGRENSET YRKESMESSIG BRUK.
Kolleksjonen b!design clic home gir en 5-ÅRS GARANTI FOR BEGRENSET YRKESMESSIG BRUK.
FOR BRUK I PRIVATE BOLIGER GJELDER PRODUSENTGARANTIEN FOR 25 ÅR.

1. Gyldighetsområde
Forutsatt at gulvet er vedlikeholdt og pleiet i samsvar med opplysningene i brukerhåndboken, brukt innenfor rammen av bruksklassen og montert i henhold til installasjonsanvisningene, omfatter garantien utelukkende følgende områder:

  1. Produksjonsfeil
  2. Delaminering
  3. Sterke, uvanlige fargeavvik og falming, forutsatt at bordene ikke ble utsatt for noen direkte solstråling.

2. Ikke omfattet av garantien er:

  1. Normal slitasje, forsettlige eller lettferdig forårsakede skader: Skader på grunn av ufagmessig legging eller pleie, kjemisk oppløsning pga. uegnet rengjøringsmiddel, alkaliholdige undergulv, eller skader på grunn av hydrostatisk trykk, forbrenninger, riss, buler, flekker, eller tap av glans på grunn av normal aldring eller ytre påvirkninger.
  2. Arbeid eller arbeidskostnader for fjerning av det skadede gulvet og legging av det nye gulvet.
  3. Følgeskader

Bruksbegrensninger, forsinket tidspunkt for utleie osv., som står i sammenheng med fjerning og ny legging av det angjeldende materialet. Enhver ytterligere skadeerstatning for underordnede skader eller følgeskader utelukkes uttrykkelig.
Hvis følgeskader ikke kan utelukkes på grunn av lokale, lovmessige bestemmelser, kan begrensningene som er oppført under punkt 2. muligens bare anvendes delvis. Med denne garantien blir det gitt spesifikke rettigheter;
derav kan det ikke avledes noen ytterligere krav eller rettigheter. Disse garantiytelsene kan kun innkreves hvis det omgående sendes en melding til handelspartneren/forhandleren. En kopi av originalfakturaen samt en komplett utfylt reklamasjonsrapport med bilder må vedlegges denne meldingen. Garantikravet kan kun autoriseres av handelspartneren/forhandleren.