Hyppig stilte spørsmål

Hvorfor åpnes klikknotene?

Klikklåsen åpner seg bare når bordene avkjøles! Dette kan ha følgende årsaker:

 • Klikkforbindelsene ble ikke riktig låst - intet "klikk"! (kun trykket inn/var tilsmusset)
 • Klikkforbindelsene ble skadet ved låsing (slått inn)!
 • Bordene har varmet seg sterkt opp og krummet seg (f.eks. solstråling!) – derved har klikknoten løsnet seg (evt. skadet) – når gulvet avkjøles åpner disse seg!
 • Bordene ble lagt om sommeren i varm tilstand – avkjøler seg og er blokkert av tunge gjenstander, klebende kittfuger, bord i dørkarmer, osv.!
 • Underlagsmatten er for myk og for tykk! Bordene blir trykket inn, krummer seg og åpnes.

Gulvet krummer seg eller slår "bølger"!

Gulvet slår bare bølger når bordene varmer seg opp og ikke kan utjevne seg! Dette kan ha følgende årsaker:

 • Bordene ble lagt i kald tilstand!
 • Bodene er utsatt for direkte solstråling og utvider seg!
 • Bordene er utsatt for sterkt lys fra lyskastere eller punktbelysning og varmer seg derved opp (f.eks. utstillingslokaler!)
 • Det befinner seg svinnfuger i underbelegget (f.eks. i sementgulvet) som er dekket med bord!

Klikkforbindelsene krummer seg! Dette kan ha følgende årsaker:

 • Bordene ble ikke satt riktig i lås, men slått inn!
 • Klikknoten var tilsmusset ved låsingen!
 • Bordene har varmet seg sterkt opp og kunne ikke jevne seg ut!
 • Det befinner seg svinnfuger i underbelegget (f.eks. i sementgulvet) som er dekket med bord!
 • Underlagsmatten er for myk og for tykk! Bordene blir trykket inn, krummer seg og åpnes.

Gulvet lukter ubehagelig!

Dessverre er det ikke mulig å produsere vinyl helt uten lukt. Ifølge retningslinjene i DIN EN 16000 må denne lukten redusere seg så mye etter 28 dager, at den ikke lenger virker forstyrrende.

Er luktstoffene skadelige?

Nei! I henhold til TÜV-testrapporten, som ble utført iht. DIN EN 16000 i den franske VOC-forordningen, blir det bekreftet at våre bord har fått godkjennelse for beste klasse A+ for boliger.

Hvilke innholdsstoffer finnes i bordene?

Resultat [mg/m3] Klasse A+
Formaldehyd 5 A+ < 10
Acetaldehyd 10 A+ < 200
Toluen 16 A+ < 300
Tetrakloreten n.d. A+ < 250
Xylen ingen data A+ < 200
1,2,4- trimetylbenzen ingen data A+ < 1000
1,4- diklorbenzen ingen data A+ < 60
Etylbenzen ingen data A+ < 750
2-butoxyetanol ingen data A+ < 1000
Styren ingen data A+ < 250
TVOC 37 A+ < 1000

Hvilken termisk motstand har vinylgulvet?

Den termiske motstanden i våre vinylbord (5 mm) ligger iht. EN 12664 / EN12524 ved 0,067 m2•K/W

Definisjon termisk impedans:
Rth = ∆T / Qv
∆T = temperaturdifferanse
Qv = varmefluks
Definisjon varmeledningsevne:
λ = l / (Rth • A)
Enheten for termisk impedans er K/W (Kelvin / Watt)

Fordel beregning med "termisk motstand":
Verdiene av de enkelte lagene i gulvkonstruksjonen kan adderes!
Gulvvarme: Summen av verdiene i alle gulvbeleggene bør ikke overskride 0,15 m2•K/W

Sammenligninger: 25cm betongdekke Rth = 0.10 m²•K/W
7cm underlagsgulv sement Rth = 0.05 m²•K/W
Underlagsmatte dBCover 1510 Rth = 0.051 m²•K/W
25mm sponplate Rth = 0.171 m²•K/W
30mm massivt tre, furu Rth = 0.231 m²•K/W
Keramikkplater (fliser) Rth = 0.010 m²•K/W

Er gulvet antistatisk?

Ifølge testrapporten ligger den maksimale oppladingen per person for våre vinylbord ved 1,84 kV! Iht. EN 1815 skal den maksimale oppladingen ikke overskride 2 kV, slik at gulvet kan registreres som „antistatisk“! Dermed er gulvet antistatisk!

Forsiktig: Ved spesielt ømtålige bruksområder (operasjonssaler, produksjonslokaler for elektroniske komponenter, osv.) forlanges det lavere verdier!

Bordene har nivåsprang i skjøtet eller lette sprekker!

I henhold til EN 649 og EN 651 ligger toleransen for PVC-belegg ved 0,2mm (ca. 2 x visittkorttykkelse) derfor kan kun høyere nivåsprang i skjøtet eller bredere sprekker reklameres.

Gulvet har feil i dekoren, krummer seg, osv.!

I henhold til standardene som skal anvendes må feil være synlige ca. 2,40 m foran skospissene fra en høyde på ca. 1,80m (øyenhøyde) med lys loddrett ovenfra eller bakfra, for at en klage skal kunne reklameres. Mangler som bare er synlige knelende i motlys, kan ikke reklameres!

Hvilken bruksklasse (EN 685) er bordene tilordnet?

 • Bord med 0,1 mm slitelag: Bruksklasse 21
 • Bord med 0,3 mm slitelag: Bruksklasse 23/31
 • Bord med 0,5 mm slitelag: Bruksklasse 33/42

Boliger – områder, som er bestemt for privat bruk
 • 21 moderat / lav: Områder med lav eller periodisk bruk; soverom
 • 22 normal / middels: Områder med middels bruk; oppholdsrom, inngangspartier
 • 23 hard: Områder med intensiv bruk; oppholdsrom, inngangspartier, spisestue og korridorer

Yrkesmessig bruk - områder, som er bestemt for offentlig og yrkesmessig bruk
 • 31 moderat: Områder med lav eller periodisk bruk; hoteller, soverom, konferanserom, små kontorer
 • 32 normal: Områder med middels trafikk; klasserom, små kontorer, hoteller, butikker
 • 33 hard: Områder med sterk trafikk; korridorer, varemagasiner, forværelser, skoler, åpne kontorlokaler
 • 34 meget hard: Områder med intensiv bruk; flerbrukshaller, kontrollrom, varemagasiner

Industriell bruk - områder, som er bestemt for bruk gjennom lett industri
 • 41 moderat: Områder, hvor arbeid hovedsakelig utføres sittende og hvor det brukes lette kjøretøy fra tid til annen. Verksteder for elektronisk utstyr, verksteder for finmekanikk
 • 42 normal: Områder, hvor arbeid hovedsakelig utføres stående og/eller med kjøretøytrafikk. Lagerrom, verksteder for elektronisk utstyr
 • 43 hard: Andre industrielle områder; lagerrom, produksjonshaller

Til hvilken slitasjegruppe hører våre vinylbord (EN 660-2)?

Våre vinylbord hører til gruppe T

2.1 Klassifisering av elastiske gulvbelegg

2.1.1 EN 649, klassifisering av homogene og heterogene PVC-gulvbelegg

I første trinn blir det fastslått (tabell 1), hvilke slitasjegruppe gulvbelegget skal tilordnes.

Tabell 1
Slitasjegruppe T P M F
Tap av tykkelse mm EN 660-1 ≤ 0,08 ≤ 0,15 ≤ 0,30 ≤ 0,60
Tap av volum mm³ EN 660-1 ≤ 2,0 ≤ 4,0 ≤ 7,5 ≤ 15,0

Gulvbelegg med transparent slitelag hører automatisk - uten kontroll - til slitasjegruppe T!