• Think Green

    Miljøvern spiller en stor rolle for b!design, da vi er klare over ansvaret som vi har overfor vår jord. Som alternativ til de vidt utbredte tregulvene tilbyr b!design design-vinylgulv som har tregulvets fordeler uten å overta dets ulemper – dertil hører også, at ingen skoger må hogges ned for våre gulv.

    b!design satser på bærekraftig håndtering av råmaterialer for et langsiktig vern av miljøet. Derfor kan alle våre vinylgulv gjenvinnes 100 % og utgjør derved en vesentlig lavere belastning for miljøet.