Personvernerklæring

Din privatsfære er viktig for oss. Du skal kunne føle deg sikker hos oss. Derfor påser vi at vi overholder den europeiske personvernforordningen (GDPR) og den tyske loven om personvern (BDSG). I følgende dokument, ønsker vi å informere deg om hvilke formål vi behandler dine personopplysninger til, og hvordan du kan ivareta dine rettigheter. Du kan når som helst hente inn personvernerklæringen via «Personvern» nederst på alle sider.

Navn og kontaktopplysninger til den ansvarlige

B! Design er et tilbud fra BAUHAUS. BAUHAUS-selskapene (https://www.bauhaus.info/gesellschaften) utfører kundeservice på grunnlag av en avtale om felles ansvar i. P. D. Art. 26 ledd. 1 S. 1 GDPR. Sentralt mottak for personvernsrettslige forespørsler fra kunder hhv. gjeldende personer er

BAUHAUS AG
Zweigniederlassung Mannheim
Gutenbergstraße 21

68167 Mannheim

Tyskland

Telefon: 0800 3905 000

E-Mail: datenschutz@bauhaus.info.

BAUHAUS AG overtar overholdelsen av rettighetene til gjeldende person i henhold til GDPR (se Gjeldenes rettigheter nedenfor).
BAUHAUS-selskapene videreformidler samtlige forespørsler om personvern fra kunder og tredjepersoner videre til BAUHAUS AG. Direkte spørsmål til personvernansvarlig blir ikke behandlet. Du finner hovedinnholdet i avtalen om felles ansvar i. P. D. Art. 26 ledd. 1 S. 1 GDPR under: www.bauhaus.info/gemeinsam_verantwortliche.

Kontaktdata til personvernansvarlig

Dersom du som gjeldende person har spørsmål angående personvernrettslig håndtering av dine opplysninger, kan du stille spørsmålene eller formidle saken til oss på to måter:

  • For generelle forespørsler om personvern og hvilke rettigheter gjeldende person har til f.eks. å få opplysninger, kan du oppgi nøyaktig hva det gjelder og din kontaktadresse til BAUHAUS Datenschutz under: datenschutz@bauhaus.info, og
  • For spesielle forespørsler kan du dessuten når som helst henvende deg direkte til den utnevnte personvernansvarlige under: datenschutzbeauftragter@bauhaus.info.

Formål og juridisk grunnlag for databehandling

Server-Loggfiler

Når du besøker siden www.bdesign-vinyl.de blir dette automatisk registrert av nettserveren i såkalte server-loggfiler. Disse dataene inneholder brukte nettlesere, driftssystemer og tilgangstid. Disse dataene brukes kun til statistisk vurdering og av sikkerhetsmessige årsaker (f. eks. for å oppklare misbruk og svindel), og for å drive nettsiden. Juridisk grunnlag for databehandlingen er Par. 6 Ledd. 1 S. 1 lit. f) GDPR. Vår berettigede interesse er bedriften og å kunne forbedre nettsidens funksjon og stabilitet.

Det er verken juridisk eller kontraktmessig foreskrevet at du stiller de såkalte personopplysningene tilveie. Uten bearbeiding av server-loggfilene kan vi imidlertid ikke garantere for tjenesten fra vår nettside. Dessuten kan det hende at enkelte ytelser og tjenester ikke er tilgjengelige eller er innskrenket.

Bruk av informasjonskapsler

Når du går inn på vår nettside lagres det informasjonskapsler i din datamaskin. Informasjonskapsler er små tekstfiler som nettleseren tilordner og som lagres på din harddisk og som nettleseren tilordner. Informasjonskapselen lagrer informasjonen som sendes gjennom dette fastlagte punktet. Informasjonskapsler kan ikke utføre programmer eller overføre viruser til datamaskinen din. Deres funksjon er å gjøre internettilbudet mer brukervennlig og effektivt. Vi bruker f.eks. informasjonskapsler på denne nettsiden for å vurdere besøksadferden på nettsiden. Du kan konfigurere nettleserinnstillingen etter dine ønsker og f.eks. godta eller forkaste tredjeparts informasjonskapsler. Vi gjør deg oppmerksom på at du kanskje ikke kan bruke alle funksjonene til denne nettsiden.

Google Analytics

Vi bruker Google Analytics, en nettanalysetjeneste fra Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland („Google“). Google bruker informasjonskapsler. Informasjonen som informasjonskapselen innhenter om hvordan brukerne bruker nettilbudet overføres lagres som regel på en server fra Google.

Google er sertifisert under personvernforordingen og garanterer at de overholder den europeiske personvernloven. (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Google bruker denne informasjonen på oppdrag fra oss, for å vurdere besøkernes bruk av vårt nettilbud, for å utarbeide rapporter om besøkernes aktiviteter i forbindelse med dette nettilbudet, og for å skaffe til veie andre tjenester i forbindelse med bruk av dette nettilbudet og bruk av internett.

På bakgrunn av opplysningene som er behandlet, er det er mulig å opprette pseudonyme brukerprofiler av brukerne. Databehandlingen skjer med din godkjenning i henhold til Par. 6 Del. 1 S. 1 lit. a) GDPR. Du kan når som helst tilbakekalle din godkjenning med virkning i fremtiden. Nedenfor beskrives hvilke muligheter du har til å tilbakekalle godkjenningen.

Vi bruker kun Google Analytics med aktivert IP-anonymisering. Det betyr at brukerens IP-adresse forkortes av Google innenfor medlemslandene i EU og andre kontraktsstater i EØS. Kun i unntakstilfeller overføres hele IP-adressen til en av Googles servere i USA og forkortes der.

IP-adressen som er formidlet fra brukers nettleser kobles ikke sammen med andre data fra Google. Brukerne kan forhindre at informasjonskapslene lagres ved tilsvarende innstilling av nettleserprogramvaren. Dessuten kan brukerne forhindre at Google registrerer og bearbeider data fra informasjonskapslene i forbindelse med bruk ved å laste ned og installere følgende link på nettlesere plug-in: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Du finner nærmere informasjon om Googles bruk av data, innstillings- og motsigelsesmuligheter på Googles personvernserklæring (https://policies.google.com/technologies/ads) samt i innstillingene for Googles fremstilling av reklamevisning (https://adssettings.google.com/authenticated).

Alternativ til nettleser-Add-On eller innen nettlesere på mobile enheter kan du klikke på denne linken for å forhindre registrering av Google Analytics innen denne nettsiden i fremtiden:

Analytics-Opt-Out

Analytics-Opt-Out

Her legges en bortvalgsinformasjonskapsel på enheten din. Hvis du sletter informasjonskapslene dine, må du klikke på linken på nytt.
Det er verken juridisk eller kontraktsmessig foreskrevet å måtte stille tilveie de ovenfornevnte personopplysningene. Men uten disse dataene kan ikke vi analysere eller forbedre driften av vårt nettilbud.

YouTube

Vår side bruker innlemming av videoer fra tilbyderen YouTube LLC , 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA, distribuert av Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Vanligvis sendes din IP-adresse til YouTube og det registreres informasjonskapsler på datamaskinen din når du går inn på en side med innlemmet video.

Våre YouTube-videoer har imidlertid utvidet personvernmodus (i dette tilfellet tar YouTube fremdeles kontakt med Googletjenesten Double Klick, men de registrerer ifølge Googles personvernerklæring ingen personopplysninger). Dermed lagrer YouTube ingen informasjon om besøkerne lengre, med mindre de ser på videoen. Dersom du klikker på videoen, overføres din IP-adresse til YouTube og YouTube får vite at du har sett på videoen. Dersom du har logget deg på YouTube, vil denne informasjonen også tilordnes din brukerkonto (du kan forhindre dette ved å logge deg av YouTube før du henter inn videoene).

Du finner nærmere informasjon om YouTubes formål og utstrekningen av innhenting av data og behandlingen i deres personvernerklæring. Der får du også nærmere informasjon om dine rettigheter og innstillingsmuligheter for å beskytte din privatsfære: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. GGoogle bearbeider dine personopplysninger også i USA og er underlagt EU-US-personvernforordning, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.“

Mottaker av personopplysninger

Såfremt det er juridisk lovlig blir dine personopplysninger formidlet til følgende firma innen EU:
Andre BAUHAUS selskaper (https://www.bauhaus.info/gesellschaften) og deres oppdragsutøvere, eller til videre rådgivning, for å fullføre ønskede kontrakter eller for å gjøre ferdig en annen ytelse og Oppdragsutøvere fra BAUHAUS AG for IT-tjenester og til administrasjon av nettsidens backend.

Datalagringens varighet

Vi lagrer dine personopplysninger til så lenge det er nødvendig for gjeldende formål:

  • Server-Loggfiler: 30 dager
  • Google Analytics Cookie: 2. år

Berørte parters rettigheter

Dine rettigheter som berørt part garanteres av BAUHAUS selskaper.

Tilbakekallelse av godkjenning

Dersom du innenfor rammen av bruk av denne nettsiden har gitt oss godkjenning til å behandle dine personopplysninger, kan du når som helst tilbakekalle denne godkjenningen iht. Par. 7 Del. 3 GDPR. Tilbakekallelsen kan gjøres via E-post til datenschutz@bauhaus.info ller skriftlig til ovenfornevnte adresse. Tilbakekallelsen fører til at gjeldende personopplysninger ikke vil behandles i fremtiden. En slik tilbakekallelse påvirker altså tillatelsen av bearbeiding av dine personopplysninger etter at du har gitt tilbakekallelse. Vær oppmerksom på at det ikke vil være mulig for oss å behandle gjeldende opplysninger i fremtiden.

Motsigelsesrett mot behandling iht. Par. 6 Del. 1 S. 1 lit. f) GDPR

I henhold til Par. 21 Del. 1 S. 1 GDPR har du rett til, av årsaker som bunner av din særskilte situasjon, å, når som helst motsi deg behandling av dine personopplysninger ifølge Par. 6 Del. 1 S. 1 lit. f) GDPR.

Dersom du klager, vil vi ikke lenger behandle dine personopplysninger, med mindre vi har helt nødvendige plausible grunner til å behandle dem som overgår dine interesser, retter og friheter, eller bearbeidingen tjener til å utøve eller forsvare rettslige krav.

Ytterligere rettigheter

Du har følgende ytterligere rettigheter overfor ansvarshavende når det gjelder dine bearbeidede personopplysninger når det foreligger særskilte forutsetninger:

  • Opplysningsrett for gjeldende person, Par. 15 GDPR,
  • Rett til korrektur, Par. 16 GDPR,
  • Rett til sletting, Par. 17 GDPR,
  • Rett til innskrenking av bearbeidingen, Par. 18 GDPR, og
  • Rett til dataoverførbarhet iht. Par. 20 GDPR.
  • Du har dessuten rett til å klage hos en kontrollinstans, dersom du er av den mening at bearbeidingen av gjeldende personopplysninger strider mot GDPR.
Oppdatering og endring

Personvernerklæringen må av og til tilpasses gjeldende forhold og lovendringer. Du må derfor kontrollere personvernerklæringen før du benytter deg av vårt tilbud, slik at du er klar over eventuelle endringer og oppdateringer.

Nivå: 15.08.2019